กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

พนักงานเทศบาล

-ว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง/ชง)

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสโรชินี วังสการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ