กองคลัง

นางรัตนา สนุกพันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล

นางสาวคำมา ไพจิตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จูมจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอุไรรัตน์ ทองเถาว์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนิตยา หอมเมือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุพจน์ รูปใส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ