กองการศึกษา

นางพัชริดา วังสการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพัชริดา วังสการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล

นางจินตลา ไชยมาตร์

ครู คศ.2 ศพด.เทศบาลตำบลนาวัง

นางสาวอนัญลักษณ์ ลายทอง

ครู คศ.2 ศพด.เทศบาลตำบลนาวัง

นางดาวเรือง วงศ์แสนชัย

ครู คศ.1 ศพด.เทศบาลตำบลนาวัง

นางสาวณัชชา มณีวรรณ์

ครู คศ.1 ศพด.เทศบาลตำบลนาวัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายอาทิตย์ บุญสูง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปริศนา สุวะศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจริยา เจียรกุล

ผู้ดูแลเด็ก

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ