กองช่าง

นายรชตะ ยืนสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นางพรทิพย์ บุดดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวุฒิไกร รูปใส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธวัชชัย ไชยมาตย์

พนักงานผลิตน้ำประปา(ผู้มีทักษะ)

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ