หัวหน้าส่วนราชการ

นางนิรมล พูลพนา

ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

นางพิชญา แสนพาน

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายธีระยุทธ ไชยมาตร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางรัตนา สนุกพันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรชตะ ยืนสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพัชริดา วังสการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ