สภาเทศบาลตำบลนาวัง

นายไสว ผลาวงศ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาวัง

นายไพทูล แผนพนา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาวัง

นางนิรมล พูลพนา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาวัง

นายผดุง สาสาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายทวี ไพจิตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายมนัส กิมิบัติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายมนตรี ปุยวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายชูเกียรติ สาสาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายจรูญ เถาว์โมลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นางนาลี บุตรสุรินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นางลำไพ ชิดไชยสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นางอรัญ ฝ่าฝน

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ