วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 14:56

ประกาศเทศบาลตำบลนาวัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบหรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/90gcl6 ทั้งนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ