กิจกรรม Big Cleaning Day "อนามัยสิ่งเเวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" เทศบาลตำบลนาวัง

  วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 นำโดยท่านนายกบุญชู จารุจิตร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาวัง ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day "อนามัยสิ่งเเวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" โดยร่วมทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ