โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เเละจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้ง 11 ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้เเก่ ผู้นำชุมชน เเกนนำ อ.ส.ม.เเละประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อที่จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานในชุมชน ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันเเละควบคุมโรค

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ