ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

     นายบุญชู  จารุจิตร  นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดของแต่ละ อปท. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเกินศักยภาพของแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดต่อไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ