วันจันทร์, 06 เมษายน 2563 15:33

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ